Adsense

Diwali ek dip utsav

                  Diwali ek dip utsav 


Diwali ha San Bhartat khup vegvegyla rangait madhmani sajra kela jato. Diwali ha Hindu San ahe. Hindu dharmat Diwali ha ek vishesh San ahe. Diwali cha arth Roshnaecha sab kiva Dipostav Asa ahe. Sankrust madhe Diwali la cha aarth Dipavali aani Divanchi rang Asa hota.  Ha sun purn bhartat mothya usahane sahjara kela jato. Ha San pavsala sampun navin pike haathi aalynanter Sharad shrutucha madhabhagi Ashvin aani Kartik ya mahinya madhe yeto, mhnje sadaran pane Octomber kiva November madhe yeto.
Diwali ha San kamit Kami Teen Harjar Varsh juna ahe.  Junya kalat ya sanala yashancha ushav manla jaycha. Diwali cha ha toch divas manla jato  jya divshi bhagvan shree ram he ravnacha vadh krun mata sita sah aayodyat partale hote.Aakash kandila cha prakasane Partek lokancha aaushatla andhar dur vahva mhnun ha diwali San sajra kela jato. Nisargane pavsacha savrupat je bharbharun dile aste tycha kutrynecha, andacha, samrudhicha mhnun ha San sajra kela jato.

Diwalila zenducha fulanche Toran aani rangi berangi rangancha lighting, Aakash kandil ne pravesh dar sajvle jate. Diwalit mukhy pravesh darasamor colour full rangancha design kadun rangoli kadhtat. Hindu dharmaril lok rangoli LA Subh Mantat. Lahan por Gharacha eka Baju la matiche kile banvtat, aani tyavr matiche lahan lahan khelni (eg, shivaji maharaj tynche mavle), Dhanya parun Sundar Asa dekhava tayar krtat. Diwalit Ghari banvlelya mithayenche aadan pradan kele jate. Ya divsa satthi barich lok navin kapde, fatakdya ghetat. Ya sanala Mahila navin Sone, chandi cha vastu banvtat.

Maharashtra madhe bhauntas lokana Diwali sutti Dili jate. Diwali ha San Bhartat Partek dharmache lok aap Aply riti pramane sajra krtat ya mule Partek lokancha Ghari aandache aani ushavache vatavran aste. Diwali ha San 5-10 divasancha asto. 5-10 divas chalanar ha San farch ushvacha ahe. Lok 2 aathvde Aadhich tayari krayla survat krtat Mhnje gharachi rangrangoti, safsafaye as etc.


Diwalitil divasanche varnan :-1. Vasubaras :-


Ashwin Krushn Dwadashi Mhnjech Gauvasradwadashi vasubaras ha San sajra kela jato. Vasubaras ya cha arth vasu Mhnje Dravya (Dhan) tya satthi aaleli Baras mhnje Dwadashi. Ya divasala Gauvasradwadashi Ase hi mhnantat. Bharat kurushi pradhan sankrusti aslymule ya divsache vishesh mhatav ahe. Ya divshi Sandyakali gaiechi padsash Pooja Krtat.
Gharat laxmiche aagman hovyve ya hetune hi dhenuchi Pooja kraychi padhat ahe.

2. Dhantryodashi:-


Diwali cha pach divasanchi survat hi ya sana pasun hote. Ashwin Krushan Tryodashis dhantroyads sajara kela jato. Ya divshi dhana chi Pooja Keli jate Va navin Sone, Chadi ghenya satthi ha divas Subh manla jato. Ghara cha pravesh darasamor rangoli aani chari side la dive laun dhanachi Devi dhanvantri chi Pooja Keli jate. Ya divshi dhanachi Devi dhanvantri cha jalam divas hi asto ase mahantle jate. Aani ya ch divshi laxmi gharat gruhpravesh krte aani sagal daridry dur karte.
Ha divas Bhartat Rastiya Aaryuved mahnun hi smjara kela jato. Jaine Dharamat ya divasala Dhan - Tears kiva Dhanya - Tears Ase mahantat.

3.Narak Chatruthi :-


Kartik Karushn chaturti cha divashi Diwali cha Dusra divas Narak chaturti mahnun sajara Kela jato.  Narak chaturti la Choti Diwali, roop chaturti ase hi mahantle jate. Ya divshi kurshnane narkasauracha vadh krun prajela tyancha julami rajvatitun Sodavle.
Ya divshi alaxmi Che pahate mardan krun aaplaytil Narak rupi ahahnkarancha va papvasanancha naynat kraycha asto.Ya divshi aabhayng stanache Mahatav aste. Aabhaynya sthan Mhnje sakali lavkar uthun sampurn sharilala tailache mardan, sugandit uthane laun, suryodyacha aadi kele Stan Mahnje aabhghynyg Stan.

4. Laxmipujan :-Pach divsancha ya sana madhla ha mahatva cha divas tyla aapn Diwali Ase Mahnto. Ya divshi dekhil gharatle savre Jan sakali lvkr uthun abhanyang Stan krtat. Ya divshi Sandyakali Gharo Ghari rangoli kadun, Gharacha chari bajula pantya chi ras lavli jate.ya divshi Partek Jan Aap Applya chali riti pramane Sandyakali laxmi Devi chi Pooja Krtat.  
Vayapari lok ha San mothya Aanandane sajara krtat. Vayapari lok ya divshi hishovachi navin vahya Pooja krun vapartat. Hishobachi navin varsh laxmipujana nanter suru kele jate. Ya divshi Sandyakali patavar rangoli kadun tandul theun tyavr thambya, vati kiva tabak theun tyat Sonya chandicha vastu theun tyanchi pooja krun laxmi devichi prathana keli jate.

5. Balipratipada (Diwali Padva) :-


Diwali cha chouthya divashi ha San sajra kela jato. Baliprati pada ha San Diwali padva mahnun hi olkhala jato. Ha divas Kartik sudh pratipradesh Baliprati pada ha San sajara kela jato. Sade tin murtatil ek murth Mahnun ya divasala vishesh mhatav ahe. Arthik Hishobacha durshtine Vayapari lok Diwali til padva hi Nav varshachi survat Mantat.
Ya divshi Sandyakali Gharo Ghari patavr rangoli kadun patni patila ovalte. navin Lagn zalele jodpe tyncha Phila padva patini cha maheri sajara kela jato, Yala ch diwal san mhnantat. Ya divshi madhya aani utar Bhartat navin vikarm savant suru hote.
Balipripadela bhagvan Vishnu cha vaman aavtarachi pooja krtat. Bali ha asur Raja hota. Tyla tycha padacha khup Garv zala hota. Tyla tycha aahankarachi shisha denaysatthi bhagvan Vishnune vaman avtar gheun tyla pathal Loki pathavle.

6. Bhaubij :-  


Bhahubij ha diwali cha 5 San asto.  Kartik sudh duvtiyes ha San sajra kela jato. Ha San bahin bhavacha atut prem savandhanacha asto. Bhartat ha divas Kahi rajanmadhe " Tika" ya navane olkhala jato. Ya sanala Hindi madhe bhau dooj Ase mhantat. Bhahubije cha divshi "Chitra Guptachi" Pooja hote.
Ya divshi bhahu bhahinicha Ghari Goddhod jevan Karto aani sandhyakali chandrachi kor dislyananter bahin Pratham chandra kories va nanter bhavala ovalte. Bhabu bahina olavalni mhnun tya tata madhe Kahi tri  bhet vastu dete.

www.facebook.com/notesmores amzn.to/2Pqz5Pz

Post a Comment

0 Comments