Adsense

Dhantryodashi

Dhantryodashi:-


Diwali cha pach divasanchi survat hi ya sana pasun hote. Ashwin Krushan Tryodashis dhantroyads sajara kela jato. Ya divshi dhana chi Pooja Keli jate Va navin Sone, Chadi ghenya satthi ha divas Subh manla jato. Ghara cha pravesh darasamor rangoli aani chari side la dive laun dhanachi Devi dhanvantri chi Pooja Keli jate. Ya divshi dhanachi Devi dhanvantri cha jalam divas hi asto ase mahantle jate. Aani ya ch divshi laxmi gharat gruhpravesh krte aani sagal daridry dur karte.
Ha divas Bhartat Rastiya Aaryuved mahnun hi smjara kela jato. Jaine Dharamat ya divasala Dhan - Tears kiva Dhanya - Tears Ase mahantat.

Post a Comment

0 Comments