Adsense

Happy Diwali to all...
Happy Diwali to all....
Diwali ha San Bhartat khup vegvegyla rangait madhmani sajra kela jato. Diwali ha Hindu San ahe. Hindu dharmat Diwali ha ek vishesh San ahe. Diwali cha arth Roshnaecha sab kiva Dipostav Asa ahe. Sankrust madhe Diwali la cha aarth Dipavali aani Divanchi rang Asa hota.  Ha sun purn bhartat mothya usahane sahjara kela jato. Ha San pavsala sampun navin pike haathi aalynanter Sharad shrutucha madhabhagi Ashvin aani Kartik ya mahinya madhe yeto, mhnje sadaran pane Octomber kiva November madhe yeto.
Diwali ha San kamit Kami Teen Harjar Varsh juna ahe.  Junya kalat ya sanala yashancha ushav manla jaycha. Diwali cha ha toch divas manla jato  jya divshi bhagvan shree ram he ravnacha vadh krun mata sita sah aayodyat partale hote.Aakash kandila cha prakasane Partek lokancha aaushatla andhar dur vahva mhnun ha diwali San sajra kela jato. Nisargane pavsacha savrupat je bharbharun dile aste tycha kutrynecha, andacha, samrudhicha mhnun ha San sajra kela jato.


Diwalila zenducha fulanche Toran aani rangi berangi rangancha lighting, Aakash kandil ne pravesh dar sajvle jate. Diwalit mukhy pravesh darasamor colour full rangancha design kadun rangoli kadhtat. Hindu dharmaril lok rangoli LA Subh Mantat. Lahan por Gharacha eka Baju la matiche kile banvtat, aani tyavr matiche lahan lahan khelni (eg, shivaji maharaj tynche mavle), Dhanya parun Sundar Asa dekhava tayar krtat. Diwalit Ghari banvlelya mithayenche aadan pradan kele jate. Ya divsa satthi barich lok navin kapde, fatakdya ghetat. Ya sanala Mahila navin Sone, chandi cha vastu banvtat.

Maharashtra madhe bhauntas lokana Diwali sutti Dili jate. Diwali ha San Bhartat Partek dharmache lok aap Aply riti pramane sajra krtat ya mule Partek lokancha Ghari aandache aani ushavache vatavran aste. Diwali ha San 5-10 divasancha asto. 5-10 divas chalanar ha San farch ushvacha ahe. Lok 2 aathvde Aadhich tayari krayla survat krtat Mhnje gharachi rangrangoti, safsafaye as etc.


Post a Comment

0 Comments