Adsense

Laxmipujan

Laxmipujan :-Pach divsancha ya sana madhla ha mahatva cha divas tyla aapn Diwali Ase Mahnto. Ya divshi dekhil gharatle savre Jan sakali lvkr uthun abhanyang Stan krtat. Ya divshi Sandyakali Gharo Ghari rangoli kadun, Gharacha chari bajula pantya chi ras lavli jate.ya divshi Partek Jan Aap Applya chali riti pramane Sandyakali laxmi Devi chi Pooja Krtat.  
Vayapari lok ha San mothya Aanandane sajara krtat. Vayapari lok ya divshi hishovachi navin vahya Pooja krun vapartat. Hishobachi navin varsh laxmipujana nanter suru kele jate. Ya divshi Sandyakali patavar rangoli kadun tandul theun tyavr thambya, vati kiva tabak theun tyat Sonya chandicha vastu theun tyanchi pooja krun laxmi devichi prathana keli jate.

Post a Comment

0 Comments